ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ
С ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР

Участвайте в нашето състезание! До края на март можете да изберете група, да решите задачите и да ги изпратите с попълнена форма. Ще обявим най-добре представилите се!

Първото състезание по техническо чертане вече е факт! Използването на свободен от лиценз софтуер - GeoGebra, който се използва все по-често в училище ще даде условия за участие по-широк кръг от състезатели.

Докато се запознавате с регламента, можете да разгледате трите аксонометрични проекции на изображенията и да направите основните им проекции. Повече можете да научете в страницата за прости тела. Дадените тела са изработени от кубично тяло.


1. Националното състезание по техническо чертане е състезание за ученици от 6 до 12 клас, което ще се провежда повече от веднъж годишно.

    Това тяло има еднакви две проекции, а третата има една разлика. Коя е тя?

2. Състезанието има за цел да повишава интереса на учениците към техническото чертане и да създава условия за реализация на знанията им.

3. Националното състезание се организира и провежда от Национална комисия, в която участват специалисти с дългогодишен опит.

4. Организирането и провеждането на състезанието ще се осъществява от общ орган.

5. Състезанието ще се провежда онлайн и ще бъде безплатно за всички ученици.

6. Могат да участват и студенти, но класирането им ще бъде отделно.


1. Времето за участие е 3 часа.

    Това тяло има еднакви две проекции, а третата има една разлика. Коя е тя?

2. За участие трябва да се избере една от следните групи и да се участва в нея.

Група А – създаване на 3 файла на Геогебра на плътно тяло по зададени размери. Ще се пресмятат повърхнина или обем на тялото чрез програмата.

Група В – решаване на 10 задачи с различна трудност, като 5 от тях ще бъдат с ниска трудност, 3 със средна трудност и 2 с най-висока трудност. Ще се попълват само отговори и изпращат в системата.

Група С – традиционното състезание. От сайта се изтеглят 3 документи файла. Решават се задачите и след сканиране, се изпращат за оценяване.

3. Участието в състезанието е индивидуално.


1. Класирането се извършва отделно за група А, група В, група С по низходящ ред на получените точки.

    Това тяло има еднакви две проекции, а третата има една разлика. Коя е тя?

2. Националната комисия присъжда златни, сребърни и бронзови медали в приблизително съотношение 1:2:3 за до 50% от състезателите, събрали най-много точки в класирането за съответната група.

3. Ще се извършва класиране и по класове, като ще бъдат отличени първенците във всеки клас, ако участниците са покрили повече от 50% от максималния брой точки.

4. Предварително ще се уточняват контестациите и изнасянето на временните и окончателни резултати.

5. Ще бъдат издавани дипломи за отличените участници. Националната комисия си запазва правото да награждава участници, показали интересни и оригинални решения.

6. Ще бъдат отличавани и ръководителите на най-добре представилите се участници.


Когато изпращате файловете, не забравяйте да запишете наименованията им според инструкцията. Оценяването е на създадените от вас файлове. Четете инструкциите.

Регистрацията за участие в група В е на страницата, където са задачите. Използвайте помощните файлове, защото те ще ви помогнат да решите задачите. Четете инструкциите.

Сканираните решения да бъдат ясни и четливи, тъй като оценяването ще бъде на принципите на олимпиадата по техническо чертане. Четете инструкциите.