ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ
С ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР

Участвайте в нашето състезание! До края на март можете да изберете група, да решите задачите и да ги изпратите с попълнена форма. Ще обявим най-добре представилите се!

При правоъгълно проектиране много предмети с различна форма се проектират еднакво върху едната, а понякога и върху двете проекционни равнини.

    Тези две проекции не са достаъчни за да построим третата. По-долу са дадени варианти.

Такъв пример е следната задача: Начертайте трите проекции и изобразете в аксонометрия, използвайки динамичен софтуер десет детайла, които биха имали две проекции, показани на изображението. Двете проекции могат да създадат над 10 различни интерпретации за третата или самия детайл.

Четирите тела, които са представени на изображението, са едни и същи фронтална и периферна проекция. Виждаме, че може повърхнината да бъде и цилиндрична.

По такъв начин можем да направим извода, че при изпълнението на чертежите на различни предмети важно правило е да се избере броят на проекциите и разположението на предмета при проектирането. Иначе чертежът няма да бъде разбираем. Голямо значение за разчитането на чертежите има правилното нанасяне на осовите и прекъснати линии.

prob

Всяка линия има определено значение и помага правилно да се разчете чертежът. Появата на тези линии обаче изменя конфигурацията на детайла. Вижда се, че дори и да се постави осева линия на задачата, пак могат да се получат различни решения.

Ако закрепим такъв предмет с равнината на сечението към патронника на струга и го подрежем, ние ще получим нов предмет, имащ две проекции във формата на кръгове. Това е отсеченият ъгъл на две плътни цилиндрични тела.

Сега ние лесно можем да определим що за предмет е изобразен с проекции два кръга. Това е също пресечено тяло, но вече е получено от две кухи цилиндрични тела.

prob

Например, хоризонтална проекция във вид на кръг имат цилиндърът, конусът, кълбото и някои други предмети. Даже, ако е известно, че е дадена проекция на цилиндър, по една хоризонтална проекция не може да се определи дали това е цял цилиндър или част от него.

За да се определи какъв предмет е проектиран, трябва да се разполага и с втора проекция. Не винаги може да ни помогне обаче и втората проекция. Ако двете проекции на тяло са кръг, не бързайте да казвате, че това е кълбо! Ние вече знаем, че независимо от това явява ли се цилиндърът цял или срязан, една от проекциите е кръг. Да погледнем, не може ли да се получи и другата проекция във вид на кръг. Да опитаме да отсечем част от цилиндъра с наклонена равнина, ще получим елипса. Ако наклонът е 45 градуса, на профилната проекция ще получим кръг.

Chertane

Оказва се, че и четирите детайла са с еднакви проекции: отпред и отляво надясно. Опитайте се да намерите и други варианти на тела, които имат същите проекции. Освен триъгълна и четириъгълна призма, цилиндър, могат да се покажат и други детайли.

Chertane

Ако наклонените площадки са в обратна посока, ще получим същия изглед отгоре. Могат да се поставят и цилиндрични повърхнини. В този случай ще получим нещо интересно. Ще имаме дублиране и на втора проекци /фронтална/.

Chertane

Упътване: Представете си, че тялото е изработено от паралелепипедна заготовка, в която са направени съответните скосявания. Скицирайте паралелепипед в аксонометрия и направете скосяванията.

Chertane

Упътване: Представете си, че тялото е изработено от кубична заготовка, в която са направени съответните скосявания. Скицирайте куб в аксонометрия и направете скосяванията.