ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ
С ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР

Участвайте в нашето състезание! До края на март можете да изберете група, да решите задачите и да ги изпратите с попълнена форма. Ще обявим най-добре представилите се!

Представете си, че стоите недалеч от телефонна линия. В една от междините между стълбовете жиците сякаш са съеднинени една с друга.

Може би те не са съединени, а на нас само ни се струва така?

Без да откъсваме очи от точката на пресичане, ние правим 2-3 крачки встрани. При това началната точка започва да се движи от нас към стълба и когато ние спряхме, зае ново положение.

Какво значи това? Би ли започнала началната точка да се движи към нас, ако жиците се пресичаха действително? Очевидно - не!

Пресичат ли се правите, зададени чрез своите проекции?

Ако правите се пресичат, разсъждаваме ние, трябва да съществува и действителни точки на пресичане. А при всяка точка, както е известно, проекциите лежат на един и същ перпендикуляр към проекционната ос.

prob

Ако правите се пресичат, разсъждаваме ние, трябва да съществува и действителни точки на пресичане. А при всяка точка, както е известно, проекциите лежат на един и същ перпендикуляр към проекционната ос.

Друг въпрос, който често се налага да се решава при изпълнение на чертежите, е свързан с определянето на видимостта на отделните елементи.

Отговорът идва от вертикалната проекция. Ако на чертожната равнина съвпадат хоризонталните и вертикалните проекции на две точки, видима от тях е онази, другата проекция на която се намира по-далеч от проекционната ос.

Ще ви предложим задачи, които касаят подобно разположение на равнини и прави.

problems

problems

problems

Наблюдаваме от автомобил или влак жиците от далекопровод на електрическата компания. Вече трябва да можете да разпознавате дали те се пресичат или кръстосват. Ако точката променя по посочения вече начин, то явно проводниците се кръстосват. Всъщност би било доста опасно, ако проводниците се допираха.

Подобни задачи могат да се поставят: дали шпагите на фехтовачите се кръстосват или набюдателят вижда тaka.

Помощен файл на GeoGebra

Chertane

Ако правите се пресичат, ще съществува действителна точка на пресичане. Това означава проекциите й ще лежат на общ перпендикуляр към проекционната ос. Дали в случая е така?

Chertane

Ако правите се пресичат, ще съществува действителна точка на пресичане. Това означава проекциите й ще лежат на общ перпендикуляр към проекционната ос. Дали в случая е така?

Chertane

Правите не са успоредни - те се кръстосват. Това може да се установи само чрез буквените означения. Не е необходимо да се построява трета проекция.