ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ
С ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР

Участвайте в нашето състезание! До края на март можете да изберете група, да решите задачите и да ги изпратите с попълнена форма. Ще обявим най-добре представилите се!

Конструкторът е творец на новото. Той превръща своя замисъл в чертежи, по които се изработват изделията.

За да внесе в конструкцията на детайла или механизма някакво ценно, оригинално усъвършенстване, конструкторът трябва да познава дескриптивната геометрия, теорията на машините и механизмите, съпротивлението на материалите и други специални науки, трябва да умее да използва различни справочници, таблици, стандарти и да притежава конструкторска съобразителност. Недосетливият и несъобразителен конструктор само повтаря онова, което е създадено от други.

    Защо някои изделия имат толкова сложна форма? Какви са съображенията на конструкторите им?

За тези, които пристъпват към научаване на чертането, също така е важно да развият у себе си конструкторска съобразителност, тъй като извличането от чертежа на данни за формата и размера на детайла не решава работата до край. При четенето на чертежите е необходимо да се вижда винаги възможността за понататъшното усъвършенстване на интересуващия ни предмет, за подобрение на начините на неговото изработване, монтиране и др. Затова само знания за проекциите са недостатъчни.

За развиване на вашата конструкторска съобразителност ви предлагаме някои любопитни задачи. В състояние ли сте да решите задачите?Отговорите ще намерите под въпросите. Кликнете върху полето.

Chertane

Да се премества тежък предмет върху колела е значително по-леко, отколкото да се влачи по земята. Затова към краката на тежките мебели се прикачват колелца. Ако те са поставени под крака, колелцето би се търкаляло само в посоката, в която е поставено. Затова се монтира на специална въртелива вилка, като движещото усилие и силата на триенето създават въртящ момент, който завърта вилката по посока на движещото усилие.

Chertane

Фигурното изрязване в края на "носа" на чайника образува тесен участък, благодарение на който се увеличава скоростта на движение на течността и тя се откъсва от чайника като равна струя, без да се разтича или разпръсква встрани. Разбира се, могат да се наблюдават и други решения на края на "носа" на чайника, но кострукторското решение винаги се съобразява с този факт. Това зависи от материала - стъкло, чугун и др, от който е изработен чайника, но класическия вид е решениетона проблема.

Chertane

Рисунката във вид на мрежа върху главата гвоздея увеличава грапавостта на нейната повърхност и с това се възпрепятства плъзгането на чука по главата на гвоздея при неговото забиване. Линиите под главата на гвоздея са следи, оставени от зъбите на разглобяемата матрица на машината за производство на гвоздеи. В същото време се препоръчва чукът да има изпъкнала ударна повърхнина, което позволява да се нанасят по-точни удари и намалява огъващите усилия, възникващи при отклоняване на оста на чука от оста на инструмента по време на удара.

Chertane

Напълнете бутилка с мляко и почакайте, докато то се подкваси, а след това се опитайте да го излеете. Вие ще съжалявате, че бутилката е с тясно гърло. Затова за млечни продукти се използват само бутилки с широко гърло. Гърлото на млекарския гюм е по-широко, за да може по-бързо да се прелее млякото. Освен това, се мие по-лесно. Бидоните с газ и други запалителни веществаимат тясно гърло, което трябва плътно да се затваря с тапа, тъй като течността лесно се възпламенява. Предимствата на тясното гърло тук са в това, че през него по-удобно се излива газта или нафтата, тъй като тя изтича във вид на малка струя Освен това, тук не възниква необходимост от миене на съдовете.