ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ
С ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР

Участвайте в нашето състезание! До края на март можете да изберете група, да решите задачите и да ги изпратите с попълнена форма. Ще обявим най-добре представилите се!

Група С е състезателна група, в която вие изпълнявате задачите по познатия от олимпиадата по техническо чертане регламент и по описаните в сайта начин и критерии.

Tehn

Изтеглете трите задачи, които са с различна трудност. Първата е достъпна за всеки, който може да намира трета проекция, като в задачата има и аксонометрично изображение.

Време за работа 3 часа. Запишете данните си във формуляра с латински букви.

Задачи: По зададени в мащаб 1:1 два изгледа на плътно тяло да се начертае трети изглед и се нанесат необходимите размери. Невидимите ръбове да се изобразят с прекъсвана линия.

Сканирайте решенията си и ги архивирайте с разширение .zip, а наименованието да е вашето име. Например, ivan_petrov.zip.

Cвалете файла с условието на 1 задача.

Cвалете файла с условието на 2 задача.

Cвалете файла с условието на 3 задача.


Наименование на файла:


Име, презиме, фамилия:


Клас:

Електронна поща: