ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ
С ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР

Участвайте в нашето състезание! До края на март можете да изберете група, да решите задачите и да ги изпратите с попълнена форма. Ще обявим най-добре представилите се!

Ще решавате 3 задачи. За всяка има по един файл на GeoGebra. Свалете помощните файлове под всяка задача, където са дадени две проекции. Използвайте техните размери, за да получите файловете.

Tehn

Време за работа 3 часа. Решенията на задачите си архивирайте с разширение .zip, а наименованието да е вашето име. Например, ivan_petrov.zip.

Задачи: Трите задачи са проекции на плътно тяло. Създайте триизмерни изображения на телата на GeoGebra. Постройте третите им проекции.

Намерете пълните повърхнини на получените тела и ги запишете във файловете.

Cвалете файла с условието на 1 задача.

Cвалете файла с условието на 2 задача.

Cвалете файла с условието на 3 задача.


Наименование на файла:


Име, презиме, фамилия:


Клас:

Електронна поща: