ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ
С ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР

Първо национално състезание по техническо чертане! Запознайте се с регламента, за да изберете група, в която да участвате!

Група С е за участниците, които ще решават задачи по традиционния за техническото чертане начин. Времето за участие е 3 часа.

Задачите са 3, свалят се, решават, сканират се и се качват в платформата.


За състезанието влизате от главното меню и избирате вашата група. Задачите са с различна трудност, лека - от задължителната подготовка в училище, със средна трудност - за тези, които са преминали подготовка за областен кръг и трудна - на ниво областен и национален кръг.

    Примерна задача 2 за група С. Дадени са две проекции, да се намери третата.

Разгледайте внимателно всички задачи от предложените за подготовка, опитайте се да решите сами задачите.

Предложени са също и две примерни теми, които ще ви помогнат да проверите знанията си и да се запознаете с формата.

Използвайте подготовката от сайта за група С, само тук можете да намерите много задачи, с които да се упражните.

Този сайт ще ви подготви за най-трудните задачи от техническото чертане.

Не подценявайте използването на динамичния софтуер, тъй като благодарение на него можете да разгледате особеностите на триизмерното изображение.


Попълвайте на формуляра за участие с латински букви.

    Свалете си трите задачи в компютъра и ги разпечатайте.

Свалете си трите задачи в компютъра и ги разпечатайте.

Работете и върху трите задачи, като спазвате правилата за техническото чертане.

Първа задача решете задължително. Опитайте се с нея да изкарате максимален брой точки.

След решаването на задачите сканирайте работните листове и ги архивирайте.

Името на архивирания файл е от значение. Спазете инструкцията.

Запишете на чертожния лист под таблицата трите си имена с тънкописец. Това няма да се счита за нарушаване на правилата, защото ние искаме гарантираме авторството на всяка задача.


Класирането се извършва отделно група С по низходящ ред на получените точки.

    Решенията на задачите ще се публикуват след състезанието.

Решенията на трите задачи могат да се видят след приключване на състезанието и да проверите как сте се справили. Те ще бъдат публикувани на сайта.

Всички задачи ще се оценяват по таблицата, използвана в олимпиадата по техническо чертане. Всички задачи носят еднакъв брой точки.

Предварително ще се уточняват контестациите и изнасянето на временните и окончателни резултати.

Пожелаваме ви успешно представяне на първото национално състезание по техническо чертане! Вие заслужавате покажете знанията си и да докажете, че трудът ви заслужава да бъде ценен!


Когато изпращате файловете, не забравяйте да запишете наименованията им според инструкцията. Оценяването е на създадените от вас файлове. Четете инструкциите.

Регистрацията за участие в група В е на страницата, където са задачите. Използвайте помощните файлове, защото те ще ви помогнат да решите задачите. Четете инструкциите.

Сканираните решения да бъдат ясни и четливи, тъй като оценяването ще бъде на принципите на олимпиадата по техническо чертане. Четете инструкциите.