ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ
С ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР

Първо национално състезание по техническо чертане! Запознайте се с регламента, за да изберете група, в която да участвате!

Група В е за участниците, които обичат да работят с GeoGebra и да експериментират. Задачите са за работа с триизмерни изображения. Времето за участие е 3 часа.

Задачите са 10 и се попълват само отговорите, файлове не се проверяват.


За състезанието влизате от главното меню и избирате вашата група. Задачите са основно от дескриптивна геометрия и подобни задачи могат да бъдат намерени в сайта.

    За състезанието влизате от главното меню, прочетете и инструкциите в състезателните групи.

Разгледайте внимателно всички задачи от предложените за подготовка, опитайте се да решите сами задачите.

Предложени са също и две примерни теми, които ще ви помогнат да проверите знанията си и да се запознаете с формата.

Тъй като се попълват само отговори, можете да използвате различни средства за решаване на задачите.

Обърнете внимание на посочената литература.

Засичайте време за решаване на задачите от примерните теми.


Попълването на регистрационната форма е с латински букви.

    Не забравяйте да отбележите трите си имена, класа и електронния си адрес.

За участието вие сте избрали група В. Някои от задачите са с ниска трудност, така че не ги пропускайте.

Прочетете внимателно инструкцията в началото. Там е отбелязано, че отговорите се попълват в текстовите полета и се записват във вида 2.29, т.е. със точка след цялата част.

Ако има повече от един верен отговор, записвайте редицата от вашите отговори във вида 3.25 и 6.45, т.е. получавате два отговора 3.25 и 6.45.

За класирането няма да се отчита време, което означава, че можете да работите спойконо за определеното време и да не бързате.

Ще има задачи с различна трудност.

Където има "Помощен файл на GeoGebra" - условието на задачата е на файл и можете да го използвате за решение.


Класирането се извършва отделно група В по низходящ ред на получените точки.

    Внимателно отгледайте дали сте попълнили всички отговори, преди да изпратите формата.

Отговорът ви, ако се доближава до верния, ще бъдат присъждани точки.

Няма да бъдат отнемани точки за грешни отговори или непопълнени полета.

Тъй като е възможно да има повече от един верен отговор, предварително няма да се обявява максималния брой точки.

Всички задачи ще носят еднакъв брой точки.

Предварително ще се уточняват контестациите и изнасянето на временните и окончателни резултати.

Пожелаваме ви успешно представяне на първото национално състезание по техническо чертане! Вие заслужавате покажете знанията си и да докажете, че трудът ви заслужава да бъде ценен!


Когато изпращате файловете, не забравяйте да запишете наименованията им според инструкцията. Оценяването е на създадените от вас файлове. Четете инструкциите.

Регистрацията за участие в група В е на страницата, където са задачите. Използвайте помощните файлове, защото те ще ви помогнат да решите задачите. Четете инструкциите.

Сканираните решения да бъдат ясни и четливи, тъй като оценяването ще бъде на принципите на олимпиадата по техническо чертане. Четете инструкциите.