ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ
С ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР

Първо национално състезание по техническо чертане! Запознайте се с регламента, за да изберете група, в която да участвате!

Група А е за участниците, които ще решават задачи с помощта на динамичен софтуер. Времето за участие е 3 часа.

Задачите са 3, свалят се файловете, работи се върху фаловете, архивират се трите файла и се качват в системата.


За състезанието влизате от главното меню и избирате вашата група. Задачите са с различна трудност, ако сте работили с GeoGebra, бихте могли да се справите без проблем с първа задача, втора задача ще бъде със трудност, която при добра подготовка няма да ви е проблем, а трата задача е с висока трудност, която ще определи най-добрите в състезанието.

    Примерна задача 2 за група А. Дадени са две проекции, да се намери третата.

Разгледайте внимателно всички задачи от предложените за подготовка, опитайте се да решите сами задачите.

Предложени са също и две примерни теми, които ще ви помогнат да проверите знанията си и да се запознаете с формата.

Този сайт ще ви подготви за най-трудните задачи с динамичен софтуер.

Използвайте подготовката от сайта за група А, само тук можете да намерите много задачи, с които да се упражните.

Упражнявайте се да намирате повърхина и обем на полученото тяло, защото това също ще част от задачите ви.


Попълването на регистрационната форма е с латински букви.

    Първо сваляте файловете със задачите.

За участието вие сте избрали група А. Трите задачи са с различна трудност.

Можете спокойно да използвате задачи, които сте решавали до този момент и така да достигнете до правилното решение. Започнете изграждането на тялото от точките, които сте разпознали в заданието.

Първа задача решете задължително. Опитайте се с нея да изкарате максимален брой точки.

Като препоръка, запишете името си върху работното поле на всеки от файловете.

Името на архивирания файл е от значение. Спазете инструкцията.


Класирането се извършва отделно група А по низходящ ред на получените точки.

    Вие можете да разглеждате решението си на страницата. Това е уникална възможност.

Решенията на трите задачи могат да се видят след приключване на състезанието и да проверите как сте се справили. Те ще бъдат публикувани на сайта.

Запишете на чертожния лист в таблицата трите си имена.

Максимален брой точки ще получи решение на задача, която е с триизмерно изображение на търсения детайл и вярно пресметната задача. Всички задачи носят еднакъв брой точки.

Всички задачи носят еднакъв брой точки.

Предварително ще се уточняват контестациите и изнасянето на временните и окончателни резултати.


Когато изпращате файловете, не забравяйте да запишете наименованията им според инструкцията. Оценяването е на създадените от вас файлове. Четете инструкциите.

Регистрацията за участие в група В е на страницата, където са задачите. Използвайте помощните файлове, защото те ще ви помогнат да решите задачите. Четете инструкциите.

Сканираните решения да бъдат ясни и четливи, тъй като оценяването ще бъде на принципите на олимпиадата по техническо чертане. Четете инструкциите.