ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ
С ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР

Участвайте в нашето състезание! До края на март можете да изберете група, да решите задачите и да ги изпратите с попълнена форма. Ще обявим най-добре представилите се!

По зададени в мащаб 1:1 два изгледа на плътно тяло, да се начертае трети изглед и се нанесат необходимите размери. Невидимите линии да се изобразят с прекъсвана линия. Време за работа 3 часа. Свалете документния файл, работете върху него и след приключване на работа го сканирайте и изпратете.

Критерии за оценяване:

  За правилно изпълнена задача   50 точки Общо точки:
- за пропуснати или излишни контури и ръбове; отнемат се по 2 точки на всяка грешка
- за неспазена проекционна връзка между изображенията или между изображенията на отделни елементи от детайла; отнемат се до 15 точки
- за неправилно нанесени, пропуснати или излишни размерни линии и числа; отнемат се по 0,5 точки за всяка грешка
- за естетическо изпълнение – спазени БДС за видовете линии, шрифт, условни знаци. прибавят се до 5 точки

Cвалете задачата

Име на файла