ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ
С ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР

Участвайте в нашето състезание! До края на март можете да изберете група, да решите задачите и да ги изпратите с попълнена форма. Ще обявим най-добре представилите се!

Чертежите са подготвени на Геогебра и могат да бъдат обединени в един клас задачи.

    Как ли ще изглежда отгоре? Може би има "хитринка", която ще ни помогне ...

Често от една и съща заготовка могат да се изработят различни детайли, на които първия изглед да бъде сходен, но другите проекции да се различават съществено. Всъщност, съществува "хитринка", която да ви подскаже дали сте решили задачата или не. Не се отчайвате! Всичко не е само намиране проекции на точки, а има и подсказки!


Галерията от различни аксонометрични изображения ще помогне да бъде разбран един вид задачи, които изглеждат по-трудни, отколкото в действителност са. За да се упражните скицирайте трите проекции на всеки от детайлите. Това е отлично упражнение, за да се подготвите за състезанието!

prob Помощен файл във формат GeoGebra

Започнете от най-простото изображение.


Обърнете внимание на проекциите, които ще получите при поглед отляво надясно. Аксонометричните изображения ще ви подскажат как да правите проверка на някои сложни задачи. Потърсете изображението, което отговаря на първата задача. Направете нещо повече - сами се опитайте да съставите подобна задача. След това се опитайте да направите сами подобни триизмерни изображения на Геогебра.